آموزش طراحی کاراکتر هندسی جلد کتاب در ایلوستریتور

5.00 1 رای
5,000 تومان
آموزش طراحی جذاب کاراکتر هندسی با ایلوستریتور ویدئو 23 دقیقه و 53 ثانیه خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…
5,000 تومان

آموزش طراحی کاور پادکست روانشناسی در ایلوستریتور با علی کربلایی

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان
آموزش طراحی کاراکتر برای پادکست ویدئو 16 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این…
5,000 تومان

آموزش ساده طراحی کاراکتر پشمالو در ایلوستریتور

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان
آموزش ساده طراحی کاراکتر گوسفند پشمالو در ایلوستریتور ویدئو 19 دقیقه و 11 ثانیه خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
5,000 تومان

آموزش طراحی غول کارتونی بامزه در ایلوستریتور

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان
آموزش طراحی کاراکتر در ایلاستریتور ویدئو 18 دقیقه و 16 ثانیه خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…
5,000 تومان

آموزش طراحی کاراکتر پسر بچه در ایلوستریتور

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان
آموزش طراحی کاراکتر در ایلوستریتور ویدئو 12 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این…
5,000 تومان

آموزش طراحی گرافیکی کاراکتر کارتونی

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان
آموزش طراحی کاراکتر و پوستر ویدئو 31 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این…
5,000 تومان

آموزش طراحی کاراکتر مرد در ایلوستریتور

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان
آموزش طراحی کاراکتر در ایلوستریتور ویدئو 23 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این…
5,000 تومان

آموزش طراحی لوگو هشت پا کارتنی

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان
آموزش طراحی لوگو ساده در ایلاستریتور ویدئو 13 دقیقه فایل تمرینی تمرین خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…
5,000 تومان

آموزش طراحی بسته بندی خوراکی کودکانه کورن فلکس

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان
آموزش طراحی بسته بندی محصول ویدئو 30 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این…
5,000 تومان

آموزش طراحی کاراکتر کودکانه برای بسته بندی محصول

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان
آموزش طراحی کاراکتر بسته بندی محصول ویدئو 10 دقیقه و 45 ثانیه خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…
5,000 تومان

آموزش تصویر سازی هیولا جذاب در ایلوستریتور

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان
آموزش طراحی کاراکتر ساده در ایلاستریتور ویدئو 17 دقیقه و 15 ثانیه خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…
5,000 تومان
10%
تخفیف

طراحی کاراکتر اسب آبی با ایلوستریتور

طراحی کاراکتر در این دوره طی یک ساعت قراره که طراحی یک کاراکتر رو داخل ایلوستریتور یاد بگیرید، مدرس دوره…
7,200 تومان